MOKYKLOS ISTORIJOS MUZIEJUS

 

2016 metais į naują patalpą perkeltas ir  atnaujintas mokyklos istorijos muziejus.

Mokyklos istoriją menantis mokyklinis suolas, metraščiai, mokyklinė atributika  – tai tik keli eksponatai iš daugelio muziejuje eksponuojamų vertybių.

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 

 - Muziejaus vertybių saugojimas ir eksponavimas.

 - Tvarkinga muziejaus vertybių apskaita.

 - Muziejaus vertybių skirstymas į ekspozicijas.

 - Muziejaus ir jo ekspozicijų panaudojimas ugdymo procese (įvairios edukacinės veiklos).

 - Informacijos apie muziejaus veiklą sklaida mokyklos interneto puslapyje, „Facebook” paskyroje.

 

EKSPOZICIJA ,,MOKYKLOS ISTORIJA“

       Rinkiniai: metraščiai, atsiminimai, laiškai, nuotraukos, mokinių darbai, gautos dovanos, suvenyrai, padėkos raštai ir pan.

Mokyklos istorija (Copy)
Mokyklos istorija (Copy)
Mokyklos istorija (2) (Copy)
Mokyklos istorija (2) (Copy)
Mokyklos istorija (3) (Copy)
Mokyklos istorija (3) (Copy)
Mokyklos istorija (4) (Copy)
Mokyklos istorija (4) (Copy)
Mokyklos istorija (5) (Copy)
Mokyklos istorija (5) (Copy)

 

EKSPOZICIJA ,,TARPTAUTINIAI RYŠIAI“

                                       Rinkiniai: kultūrinio bendradarbiavimo su užsienio šalimis medžiaga, pranešimai, nuotraukos ir pan.

Tarptautiniai_ryšiai_(Copy)
Tarptautiniai_ryšiai_(Copy)

 

EKSPOZICIJA ,,SPORTO PASIEKIMAI“

                                                                            (eksponuojama muziejuje ir 1 aukšto koridoriuje prie sporto salės)

                                                                                                          Rinkiniai: nuotraukos, trofėjai ir pan.

Sportiniai pasiekimai (Copy)
Sportiniai pasiekimai (Copy)
Sportiniai pasiekimai (2) (Copy)
Sportiniai pasiekimai (2) (Copy)

 

EKSPOZICIJA ,,PROJEKTAI“

                                                                                                             (ekspozicijos vieta – 3 aukšto fojė)

                                                                                 Mokykloje vykdomų projektų nuotraukos, vaikų darbeliai ir pan.

Ekspozicija Projektai (Copy)
Ekspozicija Projektai (Copy)

 

EKSPOZICIJA ,,MOKYKLOS GARBĖ“

                                                                                (ekspozicijos vieta – 2 aukšto koridorius prie mokytojų kambario)

                                                                                            Stende klijuojamos geriausių mokinių nuotraukos