ERASMUS+“ PROJEKTAS

„TOGETHER; STRONGER”

 

2020–2022

together logo.jpg

MONTESSORI PEDAGOGIKA

,,ERASMUS+“ PROJEKTO ,,TOGETHER; STRONGER“ VEIKLOJE

Birželio 20–24 dienomis Kėdainių ,,Spindulio“ mokyklos komanda, kuriai atstovavo projekto vadovė Ingrida Jurevičienė, mokyklos direktorius Juozas Jančius, mokytojai Gintaras Čečkauskas, Santa Vareikienė, Gytis Sarapas, dalyvavo tarptautinio „Erasmus+“ KA229 projekto „Together; Stronger“ mokymo ir mokymosi veiklose Rumunijoje, Iasi miesto Constantin Paunescu Special Middle mokykloje. Pagrindinis projekto tikslas – į specialųjį ugdymą integruoti Montessori metodą. Susitikimo metu partneriai – Rumunijos, Portugalijos, Turkijos, Šiaurės Makedonijos bei Lietuvos pedagogai – dalyvavo trijų dienų kursuose ,,Montessori principles in the education of children with special educational needs“, kuriuos organizavo Iasi Montessori mokyklos vadovė Simona Mihaela Nicolae. Šio projekto dėka mokytojai sužinojo, kaip efektyviau taikyti Montessori metodą specialiajame ugdyme. Remiantis M. Montessori pedagogikos sistema, siekiama išugdyti laisvą, savarankišką žmogų, suvokiantį mokymosi reikšmę, gebantį rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, pajėgų integruotis į visuomenę ir ją tobulinti, pasirengusį nuolatos mokytis, ugdyti savo gebėjimus. Dalyvavusieji mokymuose diskutavo apie platesnes Montessori metodo pritaikymo galimybes savo šalių švietimo sistemoje. Kursų pabaigoje projekto dalyviai lankėsi Montessori mokykloje, susipažino su  specialiai paruošta ugdomąja aplinka, pritaikyta įvairaus amžiaus tarpsnio asmens ugdymosi reikmėms, ir M. Montessori pedagogikos darbo metodais.

Savaitės darbotvarkė buvo aktyvi ir kupina įspūdžių. Projekto dalyviai įsitraukė į susipažinimo žaidimus, pristatė savo mokyklas bei specialiojo ugdymo sistemas, grupinių užsiėmimų metu kiekviena projekte dalyvaujanti šalis pristatė savo mokyklų ugdytinių įgyvendintas veiklas: pagal Montessori metodą pagamintus ,,Cat House“. Daug gražių akimirkų paliko organizuotas tarpkultūrinis vakaras, kurio metu pristatėme ir degustavome kiekvienos šalies nacionalinius patiekalus, šokome tautinius šokius, žaidėme žaidimus, dainavome. Ekskursijos metu pažinome Iasi – nuostabios architektūros, intriguojančios istorijos ir vaizdingų gamtovaizdžių miestą, aplankėme nuostabias stačiatikių bažnyčias, katedrą ir vienuolynus, vieną žymiausių pastatų – Kultūros rūmus.

Grįžome patobulinę profesinę kompetenciją, įgiję naujos patirties, kupini nuostabių įspūdžių ir įkvėpti naujiems darbams. 

Erasmus-logotipas.jpg
LOGO.jpg

 

Projekto vadovė Ingrida Jurevičienė

Birželis 2022

2
2
press to zoom
4
4
press to zoom
3
3
press to zoom
1
1
press to zoom
6
6
press to zoom
5
5
press to zoom
8
8
press to zoom
7
7
press to zoom
9
9
press to zoom
11
11
press to zoom
12
12
press to zoom
10
10
press to zoom
1
1
press to zoom
2
2
press to zoom
3
3
press to zoom
4
4
press to zoom
5
5
press to zoom
6
6
press to zoom
7
7
press to zoom
8
8
press to zoom

 

              PASVEIKINKIM VIENI KITUS!

Kalėdinės nuotaikos virtualiuose susitikimuose su projekto dalyviais išsilaikė visą šventinį laikotarpį. Gruodžio 22 dieną vyko „Erasmus+“ KA229 projekto ,,Together; Stronger" video susitikimas „All together for Christmas!“. Užsienio partneriai iš Turkijos, Portugalijos, Makedonijos, Rumunijos ir Lietuvos susitiko pasveikinti vieni kitus artėjančių Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga. Linkėjimai ir sveikinimai skambėjo ne tik anglų, bet ir partnerių gimtosiomis kalbomis. Dalyviai dalijosi savo šalies Kalėdų šventimo ypatumais. Mes projekto draugams pristatėme pateiktį apie šios šventės papročius ir tradicijas Lietuvoje, parodėme kalėdinį Kėdainių senamiestį, perdavėme mūsų mokyklos mokinių atvirukus-sveikinimus. Visus projekto dalyvius maloniai nudžiugino mokytojos Dagnės Jucevičiūtės gyvai padainuota daina ,,Džiaugsmingų šventų Kalėdų..." Su užsienio partneriais video susitikimo metu aktyviai bendravau aš ir projekto nariai Aušra Stoškienė, Daina Jonavičienė, Gintaras Čečkauskas, Santa Vareikienė, Janina Dautartienė, Dagnė Jucevičiūtė. Tikime, kad užsimezgęs draugiškas ryšys išliks tvirtas viso projekto įgyvendinimo metu.

Erasmus-logotipas.jpg

 

   Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė

Gruodis 2020

together stronger46
together stronger46
press to zoom

„ERASMUS+“ PROJEKTAS ,,TOGETHER; STRONGER“

Naujus mokslo metus pradėjome su antru Europos Sąjungos lėšomis finansuojamu tarptautiniu projektu ,,Together; Stronger“. Tai „Erasmus+“ KA229 mokyklų mainų partnerysčių projektas Nr. 2020-1-RO01-KA229-079906_2, kuris truks dvejus metus. Jame bendradarbiavimo veiklas įgyvendins penkių užsienio šalių: Rumunijos, Turkijos, Portugalijos, Makedonijos. Lietuvos mokyklų pedagogai ir vyresniųjų lavinamųjų bei specialiųjų klasių mokiniai. Pagrindinis projekto tikslas – į specialųjį ugdymą integruoti Montessori metodą. Įgyvendindami projekto veiklas, ugdytiniai supras asmeninius, emocinius poreikius, mokės tarpusavyje bendradarbiauti, atpažins ir lavins bendravimo įgūdžius, taps savarankiškais asmenimis, ugdys savo poreikius, problemų sprendimo įgūdžius, gebės atskleisti savo empatijos jausmus. Projektinės veiklos suplanuotos taip, kad ugdytiniai įveiktų šias problemas, būtų socialūs ir savarankiški asmenys, gerbtų aplinkinius, užtikrintų teigiamą ir ramią mokyklos aplinką, norėtų mokytis ir tęsti mokymąsi ateityje. Šio projekto dėka mokytojai sužinos, kaip efektyviau taikyti Montessori metodą specialiojo ugdymo pamokose. Mokymų pagalba dalyviai pritaikys naudingą Montessori metodą savo švietimo sistemoje. Projekto pabaigoje bus paskelbta svetainė, kurioje bus publikuojamas visas projekto metu atliktas darbas: teoriniai pristatymai, praktinių užsiėmimai ir jų stebėjimai, mokinių veikla ir kūriniai, pedagoginiai rezultatai.

 

   Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė

Lapkritis 2020

Erasmus-logotipas.jpg

„ERASMUS+“ PROJEKTAS

           „DIGITAL APPROACHES AT SEN EDUCATION“ (SENdata)

 

2020–2022

SENDATA LOGO.jpg

        SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ

KALBOS IR KALBĖJIMO UGDYMO GALIMYBĖS, TAIKANT SKAITMENINES PROGRAMAS

Gegužės 23–27 dienomis logopedės Aušra Stoškienė ir Rita Kairienė bei mokytoja Ingrida Jurevičienė dalyvavo tarptautinio „Erasmus+“ projekto ,,Digital approaches at SEN Education“ (SENdata) (2020-1-TR01-KA229-094323_ 3) darbo ir mokymosi susitikime, kuris vyko Portugalijoje. Į nuostabų kalnų apsuptyje įsikūrusį Sintros miestą susirinko 22 mokytojai iš Turkijos (Bursa/Yıldırım Huma Hatun Ozel Egitim Anaokulu), Lietuvos (Kėdainiai, ,,Spindulio“ mokykla), Latvijos (Rīgas 2.Pamatskola), Rumunijos (Grădinița Specială, Cluj-Napoca), Serbijos (Anton Skala pradinė mokykla, Belgradas) ir Portugalijos (Sintra, Agrupamento De Escolas Lapiás). Mobilumo tikslas – skaitmeninių programų, technologijų ir įrangos pritaikymas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo ugdymui.

EBS dr. Rui Grácio / Agrupamento de Escolas Lapiás mokyklos projekto koordinatorė Sandra Carvalho ir direktorė Ana Paula Custódio pasveikino dalyvius, pristatė susitikimo programą. Siekiant artimiau susipažinti, užmegzti šiltesnius bendradarbiavimo ryšius, pasitelktas ledlaužio metodas. Projekto koordinatorė Sandra Carvalho, pristatydama Portugalijos švietimo sistemą, ypatingą dėmesį skyrė specialiųjų poreikių mokinių įtraukiajam ugdymui. Susipažinome su mokyklos edukacinėmis erdvėmis, lankėmės klasėse, bendravome su mokytojais ir mokiniais, ragavome tradicinių Portugalijos patiekalų. Po pietų aplankėme Penos rūmus Sintroje.

Antrąją dieną lankėmės EB1/JI Sabugo / Vale de Lobos pradinėje mokykloje ir vaikų darželyje, susipažinome su ikimokyklinio amžiaus bei 6–10 metų specialiųjų poreikių vaikų struktūruotu ugdymu, gerąja darbo praktika, metodais. Projekto dalyvius sudomino struktūruoto ugdymo aplinkos, vizualizuoti individualūs mokinių tvarkaraščiai, taisyklės, mokytojų parengtos kalbos ugdymo priemonės, didaktinė medžiaga. Lankydamiesi Lisabonos universiteto Alcoitão sveikatos mokslų mokykloje (Escola Superior de Alcoitão) dalyvavome logopedijos skyriaus lektorių paskaitose, kuriose susipažinome su kalbos sutrikimų įveikimo medicininiais ir pedagoginiais aspektais, ANDITEC kompanijos pagamintomis IKT priemonėmis, skirtomis komunikacijos skatinimui, keitėmės nuomonėmis apie kalbos ugdymo praktiką projekto partnerių šalyse. Stebėdami video pristatymus, sužinojome apie tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo galimybes, ugdant vaikų kalbos ir kalbėjimo įgūdžius, pasitelkus skaitmenines technologijas. Po susitikimo universitete aplankėme Cascais miesto žymias vietas,  žavėjomės Boca do Inferno uolomis.

Trečiąją vizito dieną susipažinome su Portugalijos sostinės Lisabonos kultūriniu-istoriniu paveldu: aplankėme senamiestį, Jerónimo vienuolyną, Belem bokštą, Praça do Comércio aikštę, monumentą, skirtą Lisabonos karaliui José I, istorinių asmenybių figūromis puoštą triumfo arką, ragavome tradicinių Belem pyragaičių...

Ketvirtąją mobilumo dieną išbandėme kalbos ir kalbėjimo ugdymui skirtas skaitmenines programas ir edukacinius žaidimus. Specialioji pedagogė Maria João Salgueiro pristatė programą „Portuguese for Kids“ (Português para Crianças), o projekto koordinatorė Sandra Carvalho – „APP Portuguese Fun Easy“. Mokytojos demonstravo darbo su jomis galimybes, metodus, užduočių lapus ir kitą medžiagą. Ergoterapeutė Beatriz Corredoura, pristatydama individualų SUP mokinio socializacijos planą, pateikė pavyzdžių, kaip kompleksiškai tobulinami bendravimo ir darbiniai įgūdžiai, integruojant ugdytinius į vietos bendruomenę. Projekto partneriai diskutavo apie savo šalių švietimo strategijas, ugdant  SUP mokinius ir rengiant juos savarankiškam gyvenimui. Maloniai nustebino užsiėmimų pabaigoje mokinių įteiktos tradicinės puokštės, skirtos gegužės 26-ąją švenčiamai COB (duonos ir žolynų) dienai paminėti. Vėliau lankėmės Quinta da Regaleira rūmuose, susipažinome su vietos kultūra ir istorija.

Paskutinę dieną Sintros miesto savivaldybėje susitikome su  miesto tarybos viceprezidentu Bruno Parreira, kuris pasveikino projekto dalyvius, pabrėždamas dalijimosi gerąja SUP mokinių ugdymo praktika svarbą. Agrupamento de Escolas Lapiás mokykloje projekto partneriai įvertino ir apibendrino mobilumo veiklas, akcentuodami teigiamą IKT poveikį mokinių komunikavimo kompetencijos plėtojimui. Mokytojams įteikti kvalifikacijos tobulinimo sertifikatai. Koordinatorių susitikimo metu aptartas lapkričio mėnesį Rygoje (Latvija) vyksiantis mobilumas.

Šis projektas yra finansuojamas iš Europos komisijos „Erasmus+“ programos.

   Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė

   Logopedės Aušra Stoškienė, Rita Kairienė

                                                             Birželis 2022

Erasmus-logotipas.jpg
1.jpg
1
1
press to zoom
2
2
press to zoom
3
3
press to zoom
4
4
press to zoom
5
5
press to zoom
6
6
press to zoom
7
7
press to zoom
8
8
press to zoom
9
9
press to zoom
10
10
press to zoom
11
11
press to zoom
12
12
press to zoom
13
13
press to zoom
14
14
press to zoom
0
0
press to zoom
1
1
press to zoom
2 (Copy)
2 (Copy)
press to zoom
3
3
press to zoom
4
4
press to zoom
5
5
press to zoom
6
6
press to zoom
7
7
press to zoom
8
8
press to zoom
9
9
press to zoom
10
10
press to zoom
11
11
press to zoom
12
12
press to zoom
13
13
press to zoom
14
14
press to zoom
15
15
press to zoom
16
16
press to zoom
17
17
press to zoom
18
18
press to zoom
19
19
press to zoom

„ERASMUS+“ PROJEKTO DALYVIŲ

MOKYMAI  RUMUNIJOJE –

KOGNITYVINIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTROS SKAITMENINĖJE APLINKOJE GALIMYBĖS

Vienas pagrindinių skaitmeninių technologijų naudojimo švietimo procese privalumų yra galimybė pritaikyti į mokinį orientuotas pedagogines strategijas bei paskatinti aktyvų mokinių dalyvavimą mokymosi procese. Mūsų mokykla dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+“ projekte ,,Digital approaches at SEN Education“ SENdata (2020-1-TR01-KA229-094323_5), kurio tikslas – stiprinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių vystymosi raidą, taikant informacines technologijas ir skaitmenines programas, jas pritaikant 6 ugdymo aplinkos srityse: motorikos, kalbos, kognityvinės, socialinės-emocinės, savitarnos bei virtualios realybės VR / AR.

Kovo 21–25 dienomis mokyklos komandos narės mokytojos Ingrida Jurevičienė, Daina Jonavičienė ir Ingrida Janulaitienė dalyvavo darbo ir mokymosi vizite Rumunijoje, Cluj Napoca mieste, specialiojo ugdymo įstaigoje. Susitikime dalyvavo 19 pedagogų iš Turkijos (Bursa / Yıldırım Huma Hatun Ozel Egitim Anaokulu), Lietuvos (mūsų mokykla), Latvijos (Rīgas 2.Pamatskola), Portugalijos (Montelavar, Portugal Agrupamento De Escolas Lapiás), Serbijos (Belgrado Anton Skala pradinė mokykla) ir Rumunijos (Grădinița Specială Cluj-Napoca). Antrojo ,,Erasmus+“ projekto partnerių susitikimo metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas specialiųjų poreikių mokinių kognityvinių įgūdžių ugdymui, naudojant skaitmenines technologijas ir programas.

Priimančiosios ugdymo įstaigos Grădinița Specială direktorė Naidin Ioana bei projekto koordinatorė Andreea Dulca pasveikino atvykusius partnerius. Atidarymo ceremonijos metu šeimininkai nustebino dalyvius tradiciniais šokiais, kuriuos atliko klausos negalią turintys mokiniai iš Cluj Napoca specialiosios vidurinės mokyklos, skirtos mokiniams su klausos negalia. Darželio vaikai svečiams įteikė sveikinimo atvirukus. Ibrahim Onur Gökdoğan kūrybinės dramos metodu organizavo dalyvių susitikimo, bendravimo veiklas. Institucijų partnerių atstovai diskutavo apie panašius ir skirtingus savo šalyse ugdymo aspektus, pasidalijo švietimo sistemų praktika apie specialųjį ugdymą. Po pietų partneriai susitiko miesto Unirii aikštėje ir dalyvavo Tarptautinės Dauno sindromo dienos renginyje, kurį organizavo tėvų„ auginančių vaikus su Dauno sindromu, asociacija.

Antrąją dieną vyko komandinis darbas trijose grupėse, kurioms vadovavo projekto komandos narės Andreea Dulca, Liana Mușuțan ir Andreea Pușcuță. Kiekviena komanda aplankė įstaigos ugdymo aplinkas: grupių kambarius, kineziterapijos, Snoezelen bei individualios terapijos kabinetus, valgyklą. Turėjome galimybę pamatyti vaikų užsiėmimus ir bendrauti su specialiojo ugdymo mokytojais, kurie supažindino su konkrečios didaktinės medžiagos taikymu užsiėmimuose. Pedagogės Andreea Dulca, Liana Mușuțan ir Andreea Pușcuță pristatė skaitmenines programas, skirtas mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ir specialiųjų poreikių, kognityviniams įgūdžiams tobulinti. Bendradarbiaudami su partneriais, praktinių užsiėmimų metu mokėmės valdyti ir pritaikyti ugdymo procese skaitmenines programas ,,Învață Jucând Românește“, „Learning shapes“, „Educational games: kids visual and memory“, „Learning colors“, „Memory and attention training for kids“, „Circle Triangle Square“ ir kt. Atrinktų ir įvertintų skaitmeninių programų naudojimas gerina mokinių pažinimo kompetenciją, IKT įgūdžius, didina mokymosi motyvaciją bei aktyvumą, padeda mokytis atsižvelgiant į skirtingus poreikius, lygius bei numatytus tikslus. Liana Mușuțan taip pat pristatė pačios sukurtą programą, skirtą regos ir klausos dėmesiui bei atminčiai ugdyti. Projekto koordinatorių susitikime Ibrahim Onur Gökdoğan surengė mokymus, kaip sukurti mokomuosius programos naudojimo vaizdo įrašus ir kaip įkelti juos į projekto svetainę.

Trečiąją dieną projekto partneriai buvo pakviesti dalyvauti Cluj Napoca Babeş-Bolyai universiteto specialiojo ugdymo ir pedagoginės psichologijos fakulteto dėstytojų organizuotuose seminaruose: ,,Skaitmeninių technologijų taikymas, mokant specialiųjų poreikių mokinius matematikos“ (Carmen David PhD), ,,Skaitmeninių technologijų taikymas specialiajame ir įtraukiajame ugdyme: prieinamos medžiagos“ (Marian Pădure PhD), ,,Skaitmeninės socialinės istorijos" (Cristina Costescu). Seminarų metu vyko praktiniai užsiėmimai. Didelį susidomėjimą sukėlė inovatyvus išmanusis technologinis prietaisas bei jo taikymo galimybės regos sutrikimų turintiems asmenims. Šio prietaiso pagalba pedagogai gali kurti piešinius bei tekstus iškiliuoju formatu, kurie padeda akliesiems pažinti pasaulį. Susitikimo pabaigoje dalyviai pasidalijo įspūdžiais, visiems įteikti dalyvio pažymėjimai.

Ketvirtąją dieną įstaigoje vyko komandinio darbo užsiėmimas „Skaitmeninių programų naudojimo specialiajame ugdyme privalumai ir iššūkiai“. Dalyviai, naudodami „Menti“ programą, įvertino projekto metu vykdytų veiklų naudą ir iššūkius, analizavo ir diskutavo.

Paskutinę vizito Rumunijoje dieną projekto komandą priėmė Cluj Napoca provincijos tarybos viceprezidentas, specialiojo ugdymo inspektorė bei patarėja. Prie apvalaus stalo dalijomės ,,Erasmus+“ projekto ,,Digital approaches at SEN Education“ galimybėmis bei nauda ugdymo kokybės gerinimui.

Vizito Rumunijoje metu susipažinome su šios šalies istorijos ir kultūros paveldu: lankėmės gotikinėje Šv. Mykolo bažnyčioje, stačiatikių metropolio katedroje, ,,Salina Turda“ druskos kasykloje, etnografiniame parke ,,Rumulus Vuia“, kur, vaikščiodami muziejuje po atviru dangumi, atradome tradicinę Rumunijos architektūrą.

Paskutinę projekto užsiėmimų dieną skyrėme refleksijai – aptarėme ir įvertinome vykdytas veiklas, numatėme kito susitikimo programą, dalyviai užpildė „Google“ vertinimo anketą, kurioje išsakė šio mobilumo veiklos vertinimą. Remiantis testo rezultatais, 55 % dalyvių „Erasmus+“ mobilume dalyvauja pirmą kartą ir turi mažai žinių apie „Erasmus+“ programas. Dauguma dalyvių geba naudotis technologijomis ir 50 % jų naudoja šias technologijas ugdymui. Bendraudami ir bendradarbiaudami su projekto partneriais iš Turkijos, Rumunijos, Serbijos, Latvijos bei Portugalijos, patobulinome skaitmeninę kompetenciją, IKT įgūdžius. Rumunijoje įgytą patirtį pritaikysime specialiųjų poreikių mokinių ugdyme. Susitikimo metu atrinktas programas integruosime į ugdymo procesą, stebėsime ir įvertinsime mokinių kognityvinių įgūdžių pokyčius.

Šis projektas yra finansuojamas iš Europos komisijos „Erasmus+“ programos.

Erasmus-logotipas.jpg
1.jpg

 

Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė

Mokytojos Daina Jonavičienė, Ingrida Janulaitienė

Kovas 2022

 

ES PROGRAMAVIMO SAVAITĖ

„#CODEWEEK 2021“ MOKYKLOJE

 

Spalio 9–24 dienomis buvo paskelbta ES programavimo savaitė. Tai visuomeninė iniciatyva, kurios tikslas yra sudominti programavimu ir skaitmeniniu raštingumu. Kartu su tarptautinio ,,Erasmus+“ KA229 projekto ,,Skaitmeninio turinio pritaikymas specialiajame ugdyme“ (angl. ,,Digital  approaches at SEN Education“ (SENdata) partneriais renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos jaunesniųjų klasių mokiniai. Aktyviai į veiklas įsitraukė mokytojos Ingrida Jurevičienė, Janina Balukonienė, Ingrida Janulaitienė, Birutė Vansevičienė, Vaiva Siutilienė ir logopedė Aušra Stoškienė. Pažintinės, orietacinės veiklų metu bei logopedinėse pratybose mokiniai atliko įvairias kodavimo ir edukacines veiklas bei užduotis ,,Code.org“, ,,Jigsawplanet“ programomis.

Integruotoje dailės ir technologijų pamokoje, mokiniai, pradėdami nuo mažų žingsnelių, taip pat mokėsi programavimo pagrindų. Ugdytiniai kūrė paveikslėlius ,,Pixel Art“ technika. Iš pradžių buvo pateiktos lentelės, pagal kurias skaičiuodami ir spalvindami mažus kvadratėlius, vaikai sukūrė paveikslėlius. Atlikdami šią užduotį, mokiniai ugdė atidumą, loginį mąstymą, mokėsi pažinti spalvas. Ugdytiniai, sužavėję šia interaktyvia menine veikla, sukūrė nuostabius darbus.

Komanda, suburta iš pradinių lavinamųjų klasių mokinių, atliko užduotis su edukacine bitute-robotu (angl. ,,Bee-bot App Floor robot“). Mokytoja Vaiva Siutilienė pristatė šio naujo įrankio galimybes ir sudomino ugdytinius programavimu žaidžiant. Šioje veikloje vaikai mokėsi nuoseklaus mąstymo, orientuotis erdvėje, skaičiavimo.

Dalyvaudamos „#CodeWeek2021“ veiklose, mokytojos drąsiai pasirinko ir kūrė kūrybines užduotis, skatinančias skaitmeninį mąstymą, problemų sprendimą bei kūrybišką komandinį darbą. Mokydamiesi programuoti, ugdytiniai geriau suprato, kaip veikia technologijos, tobulino savo įgūdžius bei gebėjimus, bendradarbiaudami kartu ieškojo naujų idėjų ir kūrė inovacijas. Išradingas technologijų naudojimas pamokose – puikus būdas išplėsti vaikų galimybes mokantis.

https://www.youtube.com/watch?v=gRJuIXE7u34&t=80s&ab_channel=IngridaJurevi%C4%8Dien%C4%97

1.jpg
Erasmus-logotipas.jpg

 

Mokytoja Ingrida Jurevičienė

Spalis 2021

1
1
press to zoom
2
2
press to zoom
3
3
press to zoom
4
4
press to zoom
5
5
press to zoom
6
6
press to zoom
7
7
press to zoom
8
8
press to zoom

 

„ERASMUS+“ PROJEKTO

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS SERBIJOJE

Spalio 11–15 dienomis mūsų mokyklos komandos nariai: direktorius Juozas Jančius, mokytojos Ingrida Jurevičienė ir Vaiva Siutilienė dalyvavo tarptautiniame „Erasmus+“ projekto ,,Digital approaches at SEN Education“ (SENdata) darbo ir mokymosi vizite Serbijoje, Belgrado mieste, Antono Skalos mokykloje.

Šio projekto tikslas – stiprinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių vystymosi raidą, taikant informacines technologijas ir skaitmenines programas, jas pritaikant 6 ugdymo aplinkos srityse: motorikos, kalbos, kognityvinės, socialinės-emocinės, savitarnos bei virtualios realybės VR / AR.

Antono Skalos mokyklos mokytojai pristatė skaitmenines programas, skirtas mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ir specialiųjų poreikių, socialinės-emocinės raidos stiprinimui. Bendradarbiaudami su partneriais iš Serbijos, Rumunijos, Portugalijos, Turkijos, Latvijos, praktinių užsiėmimų metu mokėmės valdyti ir pritaikyti ugdymo procese skaitmenines programas „Lako sa Markom“, „Emotion game“, „Pappy Pals“, „Napko“, „Social story“. Stebėjome ir aptarėme filmuotas video veiklas, socialines-emocines kompetencijas ugdančių skaitmeninių programų praktinį taikymą pamokose. Darbo grupėse skaitmeninių technologijų pagalba kūrėme socialines istorijas, praktinių mokymų metu mokėmės „PECS“ paveikslėlių metodą pritaikyti skaitmeninėje erdvėje. Mokyklos logopedė Snežana Babovič Dimitrijevič demonstravo skaitmeninio roboto, skirto emocijų kūrimui ir atpažinimui, valdymą. Projekto dalyviai taip pat išbandė šio roboto galimybes, kurdami skirtingas emocijas.

Antono Skalos mokyklos direktorė Nataša Selic Stankovič supažindino su mokyklos edukacinėmis erdvėmis, darbo būdais ir formomis, šalies švietimo ir specialiojo ugdymo sistema.

Koordinatorė Ingrida Jurevičienė vedė projekto dalyviams mokymus, kaip užregistruoti mokyklą ir su ugdytiniais dalyvauti „CodeWeek 2021“ renginyje. Tai Europos sąjungos programavimo savaitė, kurios tikslas – sudominti programavimu ir skaitmeniniu raštingumu. Bendradarbiaudami projekto dalyviai atliks skaitmenines kodavimo užduotis virtualioje erdvėje. Mokytoja Vaiva Siutilienė pasidalijo savo patirtimi, naudojant Code.org programą, kurioje kodavimo užduotys pateikiamos pagal mokinių turimus IKT įgūdžius. Mokydamiesi programuoti, ugdytiniai geriau supranta, kaip veikia technologijos, tobulina savo įgūdžius bei gebėjimus, randa naujų idėjų ir kuria inovacijas.

Susitikome su Belgrado universiteto specialiojo ugdymo ir reabilitacijos fakulteto dekane, kuri pristatė specialiojo ugdymo sistemą, specialistų rengimą šalyje ir savo universitetą. Taip pat dalyvavome susitikime su mokytojų kvalifikacijos kėlimo centro darbuotojais, diskutavome apie specialiojo ugdymo sistemas savo šalyse.

Vizito Serbijoje metu susipažinome su šios šalies istorijos ir kultūros paveldu: lankėmės ant Dunojaus kranto pastatytoje Belgrado tvirtovėje, kur gėrėjomės bastionais, Nikolos Teslos muziejuje susipažinome su fiziko N. Teslos gyvenimu ir jo išradimais. Didžiausią įspūdį paliko nuostabaus grožio Šv. Savos bažnyčia.

Džiaugiamės, kad, bendraudami su projekto partneriais iš Turkijos, Rumunijos, Latvijos bei Portugalijos, patobulinome skaitmeninę kompetenciją, IKT įgūdžius, anglų kalbos žinias. Serbijoje įgytą patirtį pritaikysime specialiųjų poreikių mokinių ugdyme.

https://www.youtube.com/watch?v=Lw13YjfMGiE&ab_channel=IngridaJurevi%C4%8Dien%C4%97

1.jpg
Erasmus-logotipas.jpg

 

Mokytojos Ingrida Jurevičienė, Vaiva Siutilienė

Spalis 2021

2
2
press to zoom
3
3
press to zoom
4
4
press to zoom
5
5
press to zoom
6
6
press to zoom
7
7
press to zoom
8
8
press to zoom
9
9
press to zoom
10
10
press to zoom
11
11
press to zoom
12
12
press to zoom
13
13
press to zoom
video meeting02122020
video meeting02122020
press to zoom
2121211111
2121211111
press to zoom
aswerrtttt
aswerrtttt
press to zoom
cdfrrrrr
cdfrrrrr
press to zoom
asta video
asta video
press to zoom
1444555555
1444555555
press to zoom

TARPTAUTINĖ „ERASMUS+“

PROJEKTO ,,SENDATA“

VIDEO KONFERENCIJA

Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Šią dieną visuomenė supažindinama su neįgaliųjų problemomis, primenama apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei būtinybę neįgaliesiems užtikrinti galimybę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis.

Kėdainių specialiosios mokyklos projekto komandos nariai dalyvavo tarptautinio „Erasmus+“ KA229 projekto ,,Digital approaches at SEN Education“ (SENdata) video konferencijoje, skirtoje paminėti šią dieną. Projekto partneriai iš Portugalijos, Turkijos, Rumunijos, Latvijos, Serbijos bei Lietuvos sukūrė plakatus bei šūkius, kurie skatino neįgaliuosius nesijausti kitokiais nei kiti, integruotis į visuomenę, jaustis reikalingiems ir būti savarankiškiems. Video susitikimo metu buvo pristatyta 16 darbų iš skirtingų šalių. Kartu su projekto dalyvėmis Asta Juškiene, Vaiva Siutiliene ir Rita Kairiene atstovavau mūsų mokyklą, dalijausi mintimis ir darbais.

 

   Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė

Gruodis 2020

Erasmus-logotipas.jpg
SENData123
SENData123
press to zoom

„ERASMUS+“ PROJEKTAS

,,DIGITAL APPROACHES AT SEN EDUCATION“

(SENDATA)

Naujus mokslo metus pradėjome su gera žinia apie laimėtą Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą tarptautinį „Erasmus+“ projektą ,,Digital approaches at SEN Education“ (SENdata). Tai „Erasmus+“ KA229 mokyklų mainų partnerysčių projektas Nr. 2020-1-TR01-KA229-094323_6, kuris truks dvejus metus. Projektą koordinuojanti šalis Turkija bendradarbiavimo veiklai subūrė Rumunijos, Portugalijos, Latvijos, Serbijos ir Lietuvos specialiojo ugdymo įstaigas. Pagrindinis tikslas – stiprinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių vystymosi raidą, taikant informacines technologijas. Vykdant projektą „SENdata“, planuojama užtikrinti, kad ugdytiniai galėtų naudotis informacinėmis technologijomis ir skaitmeninėmis programomis, jas pritaikydami 6 ugdymo aplinkos srityse: motorikos, kalbos, kognityvinės, socialinės-emocinės, savitarnos bei virtualios realybės VR / AR. Taikant IKT programas, bus palaikomos ir stiprinamos specialiųjų poreikių mokinių regėjimo, klausos, skaitymo, rašymo, socialinės ir bendravimo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai. „Erasmus+“ projektas ,,SENdata“ orientuotas į autizmo spektro bei raidos sutrikimų turinčius jaunesniųjų klasių mokinius. Skaitmeninių programų integravimas į ugdymo procesą pagerins individualią vaikų, turinčių skirtingų poreikių, raidą. Šių programų turinys bus klasifikuojamas, sisteminamas, parengti vaizdo įrašai, kaip naudoti jas specialiajame ugdyme.

 

   Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė

Lapkritis 2020

Erasmus-logotipas.jpg