ERASMUS+“ PROJEKTAS

„TOGETHER; STRONGER”

 

2020–2022

together logo.jpg
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

 

              PASVEIKINKIM VIENI KITUS!

Kalėdinės nuotaikos virtualiuose susitikimuose su projekto dalyviais išsilaikė visą šventinį laikotarpį. Gruodžio 22 dieną vyko „Erasmus+“ KA229 projekto ,,Together; Stronger" video susitikimas „All together for Christmas!“. Užsienio partneriai iš Turkijos, Portugalijos, Makedonijos, Rumunijos ir Lietuvos susitiko pasveikinti vieni kitus artėjančių Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga. Linkėjimai ir sveikinimai skambėjo ne tik anglų, bet ir partnerių gimtosiomis kalbomis. Dalyviai dalijosi savo šalies Kalėdų šventimo ypatumais. Mes projekto draugams pristatėme pateiktį apie šios šventės papročius ir tradicijas Lietuvoje, parodėme kalėdinį Kėdainių senamiestį, perdavėme mūsų mokyklos mokinių atvirukus-sveikinimus. Visus projekto dalyvius maloniai nudžiugino mokytojos Dagnės Jucevičiūtės gyvai padainuota daina ,,Džiaugsmingų šventų Kalėdų..." Su užsienio partneriais video susitikimo metu aktyviai bendravau aš ir projekto nariai Aušra Stoškienė, Daina Jonavičienė, Gintaras Čečkauskas, Santa Vareikienė, Janina Dautartienė, Dagnė Jucevičiūtė. Tikime, kad užsimezgęs draugiškas ryšys išliks tvirtas viso projekto įgyvendinimo metu.

Erasmus-logotipas.jpg

 

   Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė

Gruodis 2020

together stronger46
together stronger46

„ERASMUS+“ PROJEKTAS ,,TOGETHER; STRONGER“

Naujus mokslo metus pradėjome su antru Europos Sąjungos lėšomis finansuojamu tarptautiniu projektu ,,Together; Stronger“. Tai „Erasmus+“ KA229 mokyklų mainų partnerysčių projektas Nr. 2020-1-RO01-KA229-079906_2, kuris truks dvejus metus. Jame bendradarbiavimo veiklas įgyvendins penkių užsienio šalių: Rumunijos, Turkijos, Portugalijos, Makedonijos. Lietuvos mokyklų pedagogai ir vyresniųjų lavinamųjų bei specialiųjų klasių mokiniai. Pagrindinis projekto tikslas – į specialųjį ugdymą integruoti Montessori metodą. Įgyvendindami projekto veiklas, ugdytiniai supras asmeninius, emocinius poreikius, mokės tarpusavyje bendradarbiauti, atpažins ir lavins bendravimo įgūdžius, taps savarankiškais asmenimis, ugdys savo poreikius, problemų sprendimo įgūdžius, gebės atskleisti savo empatijos jausmus. Projektinės veiklos suplanuotos taip, kad ugdytiniai įveiktų šias problemas, būtų socialūs ir savarankiški asmenys, gerbtų aplinkinius, užtikrintų teigiamą ir ramią mokyklos aplinką, norėtų mokytis ir tęsti mokymąsi ateityje. Šio projekto dėka mokytojai sužinos, kaip efektyviau taikyti Montessori metodą specialiojo ugdymo pamokose. Mokymų pagalba dalyviai pritaikys naudingą Montessori metodą savo švietimo sistemoje. Projekto pabaigoje bus paskelbta svetainė, kurioje bus publikuojamas visas projekto metu atliktas darbas: teoriniai pristatymai, praktinių užsiėmimai ir jų stebėjimai, mokinių veikla ir kūriniai, pedagoginiai rezultatai.

 

   Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė

Lapkritis 2020

Erasmus-logotipas.jpg

„ERASMUS+“ PROJEKTAS

           „DIGITAL APPROACHES AT SEN EDUCATION“ (SENdata)

video meeting02122020
video meeting02122020
2121211111
2121211111
aswerrtttt
aswerrtttt
cdfrrrrr
cdfrrrrr
asta video
asta video
1444555555
1444555555

TARPTAUTINĖ „ERASMUS+“

PROJEKTO ,SENDATA“

VIDEO KONFERENCIJA

Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Šią dieną visuomenė supažindinama su neįgaliųjų problemomis, primenama apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei būtinybę neįgaliesiems užtikrinti galimybę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis.

Kėdainių specialiosios mokyklos projekto komandos nariai dalyvavo tarptautinio „Erasmus+“ KA229 projekto ,,Digital approaches at SEN Education“ (SENdata) video konferencijoje, skirtoje paminėti šią dieną. Projekto partneriai iš Portugalijos, Turkijos, Rumunijos, Latvijos, Serbijos bei Lietuvos sukūrė plakatus bei šūkius, kurie skatino neįgaliuosius nesijausti kitokiais nei kiti, integruotis į visuomenę, jaustis reikalingiems ir būti savarankiškiems. Video susitikimo metu buvo pristatyta 16 darbų iš skirtingų šalių. Kartu su projekto dalyvėmis Asta Juškiene, Vaiva Siutiliene ir Rita Kairiene atstovavau mūsų mokyklą, dalijausi mintimis ir darbais.

 

   Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė

Gruodis 2020

Erasmus-logotipas.jpg

 

2020–2022

SENDATA LOGO.jpg
SENData123
SENData123

„ERASMUS+“ PROJEKTAS

,,DIGITAL APPROACHES AT SEN EDUCATION“

(SENDATA)

Naujus mokslo metus pradėjome su gera žinia apie laimėtą Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą tarptautinį „Erasmus+“ projektą ,,Digital approaches at SEN Education“ (SENdata). Tai „Erasmus+“ KA229 mokyklų mainų partnerysčių projektas Nr. 2020-1-TR01-KA229-094323_6, kuris truks dvejus metus. Projektą koordinuojanti šalis Turkija bendradarbiavimo veiklai subūrė Rumunijos, Portugalijos, Latvijos, Serbijos ir Lietuvos specialiojo ugdymo įstaigas. Pagrindinis tikslas – stiprinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių vystymosi raidą, taikant informacines technologijas. Vykdant projektą „SENdata“, planuojama užtikrinti, kad ugdytiniai galėtų naudotis informacinėmis technologijomis ir skaitmeninėmis programomis, jas pritaikydami 6 ugdymo aplinkos srityse: motorikos, kalbos, kognityvinės, socialinės-emocinės, savitarnos bei virtualios realybės VR / AR. Taikant IKT programas, bus palaikomos ir stiprinamos specialiųjų poreikių mokinių regėjimo, klausos, skaitymo, rašymo, socialinės ir bendravimo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai. „Erasmus+“ projektas ,,SENdata“ orientuotas į autizmo spektro bei raidos sutrikimų turinčius jaunesniųjų klasių mokinius. Skaitmeninių programų integravimas į ugdymo procesą pagerins individualią vaikų, turinčių skirtingų poreikių, raidą. Šių programų turinys bus klasifikuojamas, sisteminamas, parengti vaizdo įrašai, kaip naudoti jas specialiajame ugdyme.

 

   Projekto koordinatorė Ingrida Jurevičienė

Lapkritis 2020

Erasmus-logotipas.jpg