DARBO UŽMOKESTIS

Kėdainių „Spindulio" mokyklos darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198, bei jo pakeitimais, Lietuvos Respublikos Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymu Nr. XIV-709, 2021 m. lapkričio 25 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 834 „Dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio".

2022 metams skirtos lėšos darbo užmokesčiui:

 - Mokymo lėšos – 601,0 tūkst. Eur

 - Specialioji tikslinė dotacija – 470,9 tūkst. Eur