DARBO UŽMOKESTIS

Kėdainių specialiosios mokyklos darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198, bei jo pakeitimais, Lietuvos Respublikos Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymu Nr. XIV-128, 2020 m. gruodžio 23 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1114 "Dėl 2021 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio".

2021 metams skirtos lėšos darbo užmokesčiui:

 - Mokymo lėšos – 551,0 tūkst. Eur

 - Specialioji tikslinė dotacija – 463,0 tūkst. Eur