MOKYKLOS PASIEKIMAI 

UGDYMO PASIEKIMAI

4 (Copy).jpg

 

2019–2020 mokslo metų pradžioje mokėsi 92 mokiniai, ugdymo proceso pabaigoje – 91.

Pradinio ugdymo individualizuotą programą baigė – 8, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą – 9,  socialinių įgūdžių ugdymo programą – 2 mokiniai.  Į aukštesnes klases perkelti 73 mokiniai.   

54 pradinių specialiųjų ir visų lavinamųjų klasių mokinių pažangos ir pasiekimų įvertinimas:                     

       „p. p." (padarė pažangą) – 22 mokiniai;

       „įsk." (įskaityta) – 32 mokiniai.

        5–10 specialiųjų klasių mokinių pasiekimai vertinti 10 balų sistema. Šių klasių mokinių:

- pažymių vidurkis – 7,9;

- pažangumo procentas – 100 %.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASIEKIMAI

 

2019–2020 m. m. neformaliojo švietimo veikloms mokykla panaudojo 22 pagal ugdymo planą skirtas valandas, kurios klasėms paskirstytos atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, mokinių ir tėvų (globėjų) pageidavimus, mokyklos tradicijas, veiklos tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas.  Neformaliojo švietimo valandos buvo skirtos:

- fizinio aktyvumo, sporto ir sveikatos ugdymui (8 val.),
- darbinėms-meninėms veikloms (2 val.),
- informacinėms technologijoms (3 val.),
- teatrinei raiškai (5),
- kūrybinei raiškai (4).

Veikė 10 būrelių, parengta ir įgyvendinta 18 programų. Populiariausias mokykloje teatrinės raiškos būrelis, kurį lankė 33 % mokykloje besimokančių mokinių.

Kitų institucijų būreliuose dalyvavo 29 mokiniai. 

 

Ryškiausi neformaliojo švietimo pasiekimai:

  • ​​„Mažojo teatro“ aktoriai dalyvavo Panevėžio švietimo centre respublikiniame neįgaliųjų muzikos festivalyje „Meno sūkurys“.

  • Šokių grupės ,,Šėlsmas“ šokėjos dalyvavo masinio šokio mokymuose, kurie vyko Kaune SVA.

  • Sporto būrelio „Vikruolio“ moksleiviai dalyvavo tarptautinėse neįgaliųjų varžybose „Aš noriu laimėti“.

  • Medžio darbų būrelio „Meistras“ mokiniai savo kūrybos darbus sėkmingai pristatė mokykloje organizuotoje „Kaziuko mugėje“.

  • Būrelio ,,Valdorfo mokyklėlė“ ugdytinių kūrybinės veiklos pristatytos eTwinning projekto ,,Sensory classroom for happy kids“ ,,TwinSpace“ erdvėje.

  • Kėdainių bendruomenės socialiniame centre, Kėdainių lopšelyje-darželyje ,,Aviliukas” pristatytas mokyklos neformaliojo švietimo būrelio „Mažasis teatras“ spektaklis „Voro vestuvės“, šokių grupės „Šėlsmas“ kompozicijos „Vėjai pučia“ ir „Rudeninės audros“ bei „Netvarkos nykštukų“ pasirodymai.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir neformaliojo ugdymo organizatorė Virginija Kairienė

20190522_112605 (Copy)
20190522_112605 (Copy)
3 (Copy)
3 (Copy)
20190522_113939 (Copy)
20190522_113939 (Copy)
10 (Copy)
10 (Copy)
DSCF0124 (Copy)
DSCF0124 (Copy)
DSCF0153 (Copy)
DSCF0153 (Copy)