MOKYKLOS PASIEKIMAI 

UGDYMO PASIEKIMAI

20210611_083859 (Copy).jpg

 

2021–2022 mokslo metų pradžioje mokėsi 86 mokiniai, ugdymo proceso pabaigoje – 83.

Pradinio ugdymo individualizuotą programą baigė – 2, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą – 9,  socialinių įgūdžių ugdymo programą – 2 mokiniai.  Į aukštesnes klases perkelti 62 mokiniai.   

Pradinių specialiųjų ir visų lavinamųjų klasių mokinių pažangos ir pasiekimų įvertinimas:                     

       „p. p." (padarė pažangą) – 15 mokinių;

       „įsk." (įskaityta) – 21 mokinys.

5–10 specialiųjų klasių mokinių pasiekimai vertinti 10 balų sistema. Šių klasių mokinių pažymių vidurkis – 8.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASIEKIMAI

 

Ryškiausi neformaliojo švietimo pasiekimai:

  •    ,,Mažojo teatro“ 5–6 specialiųjų ir 7–10 lavinamųjų klasių aktoriai sukūrė 2 spektaklius; „Sniego pasaka“ ir „Gerumo pamokos“. Spektaklio „Sniego pasaka“ įrašas pristatytas Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos organizuotame respublikiniame virtualiame projekte „Jaukaus kalėdinio stebuklo laukiant“. Spektaklis „Gerumo pamokos“ dalyvavo nuotoliniame respublikiniame festivalyje „Kai tu šalia“, kurį rengė Pasvalio „Riešuto“ mokykla.

  •  „Mažojo teatro“ 7–10 specialiųjų ir I–III socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai sukūrė spektaklį „Gintarinės pilies paslaptis“, kurį pristatė Kačerginės vaikų reabilitacijos skyriuje „Žibutė“ vykusioje Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventėje bei mūsų mokyklos svečiams iš Šeduvos gimnazijos. Spektaklis „Kupriukas muzikantas“ buvo parodytas tarptautinio „Nordplus“ projekto „Smart teacher in a digital environment“ partneriams iš Latvijos Koknesės specialiosios mokyklos-plėtros centro, Kačerginės vaikų reabilitacijos skyriaus „Žibutė“, Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos ir Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ bendruomenėms. Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje buvo pristatytas spektaklis „Žiogas ir skruzdė“.

  •   Sporto būrelių „Vikruolis“ ir „Olimpas“ moksleiviai savo įgūdžius demonstravo Lietuvos specialiosios olimpiados žymios negalios sportininkų varžybose. SO futbolo čempionatuose mergaičių ir berniukų komandos užėmė prizines vietas, o pavasarį 1-oji mergaičių komanda tapo čempione. Druskininkuose vykusiame tarptautiniame futbolo turnyre Lietuvos rinktinei atstovavo 2, o Estijoje Europos čempionate – 4 mūsų mokyklos mokiniai. Grindų riedulio LSO asmeninėse testų žaidynėse 5 mūsų mokyklos mokiniai tapo čempionais ir prizininkais.

  •     Šokių būrelį „Šėlsmas“ lankantys mokiniai dalyvavo tarptautiniame projekte „BE ACTIVE“, menų festivalyje „Kai tu šalia“, virtualiame kūrybiniame projekte „Ačiū, kad esate“ Vilkaviškio  Keturvalakių mokykloje-daugiafunkciniame centre, šoko šventėse Jonavos r. Kulvos A. Kulviečio mokykloje, Kėdainių lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“, Kėdainių profesinio rengimo centre, Kėdainių rajono savivaldybės organizuojamuose renginiuose.

  •     Būrelio ,,Valdorfo mokyklėlė“ ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame „eTwinning“ projekte „Christmas customs and exchange of Cristmas greeting card“ ir  renginiuose „Make friends with dot“, „International Dot Day“ ir „Down Syndrome Day 2022“. Mokinių darbai eksponuoti internetinėje „eTwinning“  erdvėje.

  •     Muzikos būrelį „Varpelis“ lankantys mokiniai dalyvavo respublikiniame ugdymo pedagogų ir vaikų projekte „Ritmingos šv. Velykos su Steam“, Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos organizuotame respublikiniame virtualiame projekte „Jaukaus kalėdinio stebuklo laukiant“, akcijose „Velykė atrieda“ (Labūnavos senelių namų gyventojams) ir „Mes su jumis“ (Šėtos senelių namų gyventojams). Vaikai koncertavo Jonavos r. Kulvos A. Kulviečio mokykloje, Kėdainių lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“.

  •    Būrelio „Kompiuterio šalis“ nariai susipažino su informacinių technologijų įrankiais „GCompris ABC“, „Weaversilk“, „Wordclouds“, „Make-a-code“, „Canva“ programa.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir neformaliojo ugdymo organizatorė Virginija Kairienė

20210601_120215 (Copy)
20210601_120215 (Copy)
press to zoom
20201112_124152 (Copy)
20201112_124152 (Copy)
press to zoom
20210611_093821 (Copy)
20210611_093821 (Copy)
press to zoom
20210611_093054 (Copy)
20210611_093054 (Copy)
press to zoom
3 (Copy)
3 (Copy)
press to zoom
DSCF0153 (Copy)
DSCF0153 (Copy)
press to zoom

 

2021–2022 m. m. neformaliojo švietimo veikloms mokykla panaudojo 24 pagal ugdymo planą skirtas valandas, kurios klasėms paskirstytos, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, mokinių ir tėvų (globėjų) pageidavimus, mokyklos tradicijas, veiklos tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas. Neformaliojo švietimo valandos buvo skirtos:

- fizinio aktyvumo, sporto ir sveikatos ugdymui,
- meninėms-kūrybinėms veikloms,
- informacinėms technologijoms,

- teatrinei raiškai,
- saugiam eismui.

Veikė 11 būrelių, parengta ir įgyvendinta 19 programų. 76 mokiniai (90 %) dalyvavo neformaliojo švietimo veikloje. Populiariausi mokykloje teatrinės raiškos, sporto, šokių būreliai.